top of page

Disaini- ja sõnumikoda

Reklaamikampaaniad

Iga meediaplaan on unikaalne, koostatud konkreetse toote või teenuse jaoks. Arvesse võttes kampaania eesmärke, sihtrühma iseärasusi, kampaania eelarvet ja ülesehitust.

 

Siin on näited plaanidest. Sarnase sihitud kampaania saame luua ka Teie eesmärkidest lähtudes. Lugege ja pange oma mõtted meile teele.​

Toode: raamatupidamisprogramm.

Eesmärk: müüa ja tutvustada raamatupidamisprogrammi.

Sihtrühm: raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid. Kõrgharidusega finantsala inimesi on Eestis hinnanguliselt 5000.

Meediaplaani on valitud onlineväljaanded, sest nende kaudu saab kõige efektiivsemalt jõuda õigete inimesteni. Ja kui inimene klikib bänneril, suunatakse ta raamatupidamisprogrammi tutvustavale veebilehele – võimalus kohe pakutavat toodet lähemalt uurida ning huvi korral ühendust võtta.

Onlinekampaania:

 1. Väga spetsiifilised, antud ala valdkonna spetsialistile suunatud väljaanded (raamatupidaja):

  1. www.raamatupidaja.ee, bänner (moodul2) läbi keskkonna, 10 000 kontakti nädalas, kokku 4 nädalat.

  2. www.raamatupidaja.ee, bänner uudiskirjas. Uudiskiri saadetakse 13 000 registreerunud inimesele.

  3. www.finantsuudised.ee, bänner (moodul2) läbi keskkonna, 2 500 kontakti nädalas, kokku 2 nädalat

 2. Laiemalt äri- ja majandusteemalised väljaanded (juhile).

  1. www.aripaev.ee, bänner (moodul2) läbi keskkonna, 300 000 näitamist kampaania jooksul.

  2. www.dv.ee, venekeelne majandusuudiste veebileht, bänner (moodul2) läbi keskkonna, 34 000 näitamist kampaania jooksul.

 3. Sihtimata reklaam neile keda teema võiks huvitada, aga kes spetsiifilist suunatud meediat ei tarbi (raamatupidaja, juht). Reklaam mobiilis/tahvelarvutis mDelfi ja DelfiÄpp esilehe esimesel positsioonil ja uudiste, kommentaariumi päises, 200 000 näitamist kampaania jooksul.

Periood: kampaania põhiperiood on 2 nädalat, sihitud veebilehtedel kuvatakse reklaami kauem, kuni 1 kuu.

Maht: kokku kogub kampaania 597 000 näitamist.

Hind: näidiskampaania eelarve 5 540 eurot + km.

Katvus: nähtavus sihtrühmale on kõrge, finantsvaldkonna inimeste hulgas katvus 85%.

Kampaania tulemuslikkuse hindamine: kampaania statistika - näitamiskorrad, klikkimised, näitamiste ja klikkimiste suhe, kodulehele jõudmine, kodulehel veedetud aeg ja tegevused, kliendipäringute arvu kasv, tehingute arvu kasv. 

Ärilt ärile suunatud, spetsiifilise toote kampaania

Toode: tervislike eluviiside propageerimisele suunatud sotsiaalkampaania.

Eesmärk: ergutada inimesi väljas liikuma, teavitada liikumispäevast.

Sihtrühm: kõik Eesti elanikud.  Meediasihtrühm 15-74 aastased inimesed, kokku ca 976 000.

Eesti inimesed tarbivad peaaegu võrdses mahus järgnevaid meediatüüpe: TV, internet ja raadio

Näidiskampaanias on peamisteks meediatüüpideks (arvestades kampaania eesmärke ja eelarvet) valitud televisioon ja raadio. Mitme meediatüübi kasutamisel reklaamikampaanias suureneb tunduvalt kampaania katvus.

 

Kanalid:

TV

 • Telereklaam suudab lühikese aja jooksul jõuda suure hulga inimesteni. 

 • Telereklaamiga saab hästi edastada emotsiooni (eriti tähtis kriteerium, kui eesmärgiks on inimeste mõtteviisi muutus).

 • Laia auditooriumini jõudmiseks on Tele hinnalt üks efektiivsemaid.

 

Telereklaami näidisplaanis on Eestis kõige populaarsem Kanal2 ning selle sõsarkanalid Kanal11 ja Kanal12. Telekanalite valik sõltub kampaania sihtrühma telerivaatamise harjumustest ning pakutud hinnast. Ühe meediagrupi kanaleid ostes on hind soodsam. Väikeste sõsarkanalitega saadakse juurde nii uusi, kui ka kattuvaid vaatajaid.

Klipi pikkus 25 sekundit, esitlusperiood märts, pikkus 3 nädalat. Planeeringu tüüp RBS (Run-by- Station).

Kokku näidatakse kolme nädala jooksul reklaami Kanal2-es 109 korda, Kanal11-es  99 korda ja Kanal12-es 66 korda. Reklaamid on eetris nii päevastel, kui ka õhtustel aegadel.

Reklaame eetris kokku 274.

 

Internetist on võimalik telekanalite saateid järele vaadata ja nende saadete juurde müüakse reklaami. Nii saame juurde veel vaatajaid ning TV kanalite hinnatingimused on soodsamad. Antud meediaplaani on lisatud 80 000 kontakti ulatuses reklaamvideo näitamist veebilehtedel Reporter Online (reporter.postimees.ee ja Kanal2 VeebiTV (kanal2.postimees.ee/pluss/avaleht). Reklaami kuvatakse vaadatava saate ees või keskel.

 

Raadio

 • Hea kanal tegevusele kutsuva sõnumi edastamiseks.

 • Soodne hind.

 

Kuna kampaania eesmärgiks on jõuda võimalikult paljude inimesteni, sai raadiojaamade valiku aluseks nende kuulatavus. Meediaplaanis on kõige suurema kuulajaskonnaga kommertsjaamad, eestikeelsed Elmar ja Sky Plus ning venekeelsed Russkoje Radio ja Sky Radio.

Klipi pikkus 20 sekundit, kampaania periood 3 nädalat.

SkyPlusi ja Elmari ülesanne on toetada telekampaaniat ning kutsuda üles inimesi liikumispäeval osalema. Reklaamid on mõlema jaama puhul eetris 1 nädala. Russkoje Radio ja Sky Radio mahud on suuremad, sest nende kaudu peame jõudma venekeelse elanikuni. Reklaamid eetris Sky üks nädal ja Russkoje Radio kaks nädalat.

Kokku mängitakse reklaame SkyPlusis 30 korda, Sky Radios 30 korda, Russkoje Radios 60 korda. Elmarist valisin paketi „Ärka kaunis maa“: 49 reklaami + audiologo hommikuprogrammis 52 korda nädalas + audiologo koos hommikuprogrammi reklaamiga 21 korda nädalas.

Reklaame eetris kokku 242 (koos audiologoga).

 

Kampaania kokku

Maht: reklaame eetris 516 korda + 80 000 kontakti internetis.

Hind: näidiskampaania maksumus kokku 13 230 eurot + km.

Kampaania tulemuslikkuse hindamine: ulatusliku kampaania puhul annab parima ülevaate küsitlus sihtgrupis (fookuseks reklaamide märkamine, mõistmine, meeldimine, soovitud tegevuse planeerimine, mõtteviisi muutumine jt). Näiteks toodud kampaania puhul annavad tagasisidet ka kodulehe külastused ja sündmusel osalejate arv. 

Laiadele massidele suunatud kampaania

Toode: (uus) pood, kohvik, salong, töökoda kohalikule kogukonnale.

Eesmärk: teavitada kohalikke inimesi uuest võimalusest nende elukohas. Meediaeesmärgiks on tuntuse saavutamine, inimeste kohale saamine.

Sihtrühm: kõik piirkonna inimesed. Antud näidiskampaanias on asukohaks valitud Tallinna Mustamäe linnaosa.

Kuna eesmärk on kohaliku kogukonna teavitamine, siis üleriiklikku reklaami pole mõtet teha. Meediaplaani on valitud meediatüübid ja -kanalid, mille kaudu on võimalik teha lokaalset reklaami: interneti teatud väljaanded, printmeedia, välimeedia ja otsepost.

 

Põhikanal online

Onlines kasutame ainult geograafilist sihtimist lubavaid lahendusi.

 1. Facebooki reklaamid ilmuvad kolme kilomeetri raadiuses ümber reklaamitava koha (võib seada ka laiemalt/kitsamalt vastavalt asukoha spetsiifikale). Üks nädal enne koha avamist eelreklaam - loome FBs ürituse (event) ja boostime seda. Avamise järgselt kaks nädalat uudistevoo ja parema serva reklaam. Facebookis saame seada ka ajalisi piiranguid: reklaamid on aktiivsed ainult asutuse lahtioleku aegadel (tööpäevadel üks kellaaeg, nädalavahetusel teine). Erinevatel kellaaegadel saab kuvada erineva sõnumiga reklaame. Facebooki reklaamid on nähtavad nii desktopis kui mobiilis. Venekeelsele kasutajale venekeelne reklaam ja eestikeelsele kasutajale eestikeelne reklaam.  
  Kontakte kokku 1 100 000.

 2. Navigeerimisäpis Waze fikseerime kaardil reklaamitava asutuse asukoha (logo) ning sellele liginedes näeb Waze`i kasutaja kaardil reklaami. Kaardil võib fikseerida ka konkurentide asukohti ning nendele liginedes näidata oma reklaami.
  Kontakte kokku 250 000.

 3. Google Display Network`is (GDN) on reklaamide ilmumine sarnaselt Facebookiga geograafiliselt sihitud. GDN on võrgustik, mille kaudu saab reklaami näidata väga paljudel erinevatel välis- ja kodumaistel veebilehtedel. Sõltuvalt reklaamija tegevusspetsiifikast võib GDN`is seada ka temaatilised või käitumuslikud filtrid. 
  Kontakte kokku 900 000.

Onlinereklaami kokku: 2 250 000 kontakti, eelarve 3056 EUR + km.

 

Kõik inimesed pole aga aktiivsed interneti ja sotsiaalmeedia kasutajad. Nende teavitamiseks on vaja teisi meediaväljundeid. Ka internetis reklaami näinud inimesel kinnistub sõnum paremini, kui ta näeb reklaami ka mujal.

 

Toetavad meediumid

Print

Reklaam kohalikus ajalehes, antud juhul Mustamäe linnaosa väljaandes (¼ lk), lehe tiraaž 32 000.

Välimeedia

6x3m reklaampost reklaamitava koha läheduses (soovitavalt suunav, hea nähtavusega autosõitjale). Ühe posti rent kolmeks nädalaks + ühe plakati tootmine.

Otsepost

Uuringute põhjal pöörab 65% inimestest koju jõudnud otsepostile tähelepanu.  Antud kampaanias on plaanis reklaamlehe levitamine ümbruskonna majadesse. Reklaamlehel peaks olema allahindluskupong, viide loosimisele või muu tegevusele kutsuv märge. 

 

Kampaania kokku

Maht: 2 250 000 näitamist internetis, 1 ajalehereklaam, 1 välimeediapost ja 10 000 reklaamlehte.

Hind: 4408 eurot + km

Kampaania tulemuslikkuse hindamine: internetikampaania puhul näitamiste ja klikkide arv ning suhe, kodulehe külastatavus, milliseid tegevusi seal tehti, Facebookis meeldimiste ja jagamiste arv.
Otseposti efektiivsust kirjeldab fakt, kui palju inimesi tuli kohale reklaamlehega, et saada allahindlust või osaleda loosimises.
Tervele kampaaniale annab tagasisidet külastajate hulk esimesel nädalal, esimesel kuul või kuudel. 

Lokaalne kampaania

Andke märku, mida ja kellele soovite müüa ning koostame Teile pakkumise ühes reklaamide loomise ja kampaania elluviimisega.

Krista Rebane

Meediaplaneerimise projektijuht

krista@vaikus.ee

+372 5635 5008

Tänan! Sõnum on saadetud, võtan Teiega esimesel võimalusel ühendust.

bottom of page