top of page

Krista Rebane

Kliendikogemuse valdkonna projektijuht

krista@vaikus.ee

+372 5635 5008

Disaini- ja sõnumikoda

Edukas Eesti finantsettevõte soovis muuta müügitegevust efektiivsemaks, tõsta äriklientide rahulolu ning kujundada teenuse tarbimist ladusamaks. Meie koostöö tulemusena sai ta ettevõtte eesmärke ja olemasolevaid ressursse arvestava:

  • selgema pildi organisatsiooni sisemisest toimimisest – parem ülevaade juhile;

  • ülevaate tugevustest ja puudujääkidest – arusaamine, mis kohad vajavad kiiremat sekkumist ja millele tuleks keskenduda;

  • ideid, kuidas äriklientide ja töötajate aega kokku hoida – ettepanekud, mis vabastavad ressursse;

  • arusaama tööprotsessi osadest, millele reegleid teha ei saa - arusaamine, mida ei ole mõtet standardiseerida;

  • ülevaate, kuidas sisse viidavaid muudatusi mõõta – alus otsustamaks, kas aja ja raha kasutus oli põhjendatud;

  • ideaalse tööprotsessi mudeli, millega töötajad saavad oma tegevust võrrelda – selge siht, mille nimel erinevad osapooled pingutavad. 

Müügitegevuse tõhustamiseks ja kliendikogemuse parendamiseks:

Praktiline näide tööprotsesside kaardistamise kasust

kaardistasime ettevõtte

tööprotsessi. Sisendiks

tegevjuhi ja osakonnajuhtide

praktiline kogemus;

intervjueerisime kliente. Nende seas ka neid, kes ei olnud teenusega rahul;

kaardistasime ettevõttele omistatavad väärtused ja puudujäägid;

intervjueerisime töötajaid,
kes müügiprotsessiga kokku puutusid;

kirjeldasime ja visualiseerisime klienditeekonna vajaduse tekkimisest kuni teenuseosutamise lõppemiseni;

lõime ideaalse ostu-müügi protsessi ühes konkreetsete soovitustega, kuidas selleni jõuda.

Sama metoodikat võib kasutada mistahes mitme osapoolega protsesside analüüsimiseks ja parandamiseks.

 

Esitame meeleldi plaani, kuidas jõuda teie jaoks oluliste muutusteni, kuid esmalt võiksime kohtuda ja püstitada selge ülesande. Andke oma huvist teada!

bottom of page